Szkolenia EMV


Sami wielokrotnie spotykamy się z sytuacją w której chcemy rozszerzyć swoją wiedzę ale nie możemy znaleźć odpowiedniego szkolenia. Temat i zakres szkolenia jest z góry narzucony. Podobnie termin, który dodatkowo determinowany jest koniecznością zebrania odpowiedniej grupy chętnych osób. Na końcu pozostaje jeszcze dotarcie na miejsce szkolenia, które najczęściej odbywa się poza granicami Polski.

Chcielibyśmy sytuację odwrócić – zaproponować szkolenie dopasowane do oczekiwań.

Pomożemy Państwu określić w jakich obszarach można by rozszerzyć wiedzę związaną z wydawaniem produktów EMV. Na podstawie zebranych informacji przedstawimy plan szkolenia. Szkolenie przeprowadzimy w wybranej formie i miejscu.

Zapraszam do kontaktu – wspólnie znajdziemy zagadnienia z zakresu EMV, którymi będziemy się mogli z Państwem podzielić.

Współpracujemy