KONTAKT


Jeżeli chcesz z nami porozmawiać na temat oferowanych rozwiązań,
dowiedzieć się więcej na temat oferty lub uzyskać poradę co jest właściwe
dla Twoich potrzeb zadzwoń lub napisz.

CardService Sp. z o.o

Telefon: (+48 22) 114 91 69,
Faks: (+48 22) 258 21 50
Pytania odnośnie oferty prosimy kierować na adres:
e-mail: info@cardservice.pl

 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175599,
NIP: 526-27-31-210

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

Prezes zarządu : Jarosław Wybrański
     

     

    We cooperate with