CONTACT


If you want to talk about offered solutions and services,
find out more about the offer or get advice on what is right
for your needs, do not hesitate to call and or write.

 

CardService Sp. z o.o

Phone: (+48 22) 114 91 69,
Fax: (+48 22) 258 21 50

All questions should be sent on following addres:
e-mail: info@cardservice.pl

Company registration data:

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175599,
NIP: 526-27-31-210

Chairman of the Board : Jarosław Wybrański
     

     

    Współpracujemy