Jesteś tutaj

UbiQ Persomaster Suite

Pakiet oprogramowania UbiQPersoMaster™ przeznaczony jest zarówno dla dużych, jak i mniejszych wydawców kart EMV. To wyposażone w olbrzymie możliwości rozwiązanie software'owe zapewnia nowoczesną i kompletną integrację w pełni zautomatyzowanego procesu wydawania kart. Pakiet zawiera aplikacje w znaczący sposób ułatwiające procesy personalizacji kart elektronicznych jedno- i wielofunkcyjnych.
 

bark

UbiQPersoMaster™ reprezentuje kompleksowe podejście do personalizacji kart, co oznacza:
• Planowanie oraz wybór i zatwierdzanie komponentów programu kartowego.
• Przygotowanie danych dla aplikacji i generowanie kluczy szyfrujących przed procesem personalizacji.
• Personalizacja kart w warunkach ścisłych zasad bezpieczeństwa i ograniczonych ramach czasowych.

Rozwiązanie opracowane przez UbiQ obsługuje karty elektroniczne do wszelkich zastosowań oraz współpracuje z różnymi typami i kombinacjami urządzeń do personalizacji, modułów HSM oraz systemów operacyjnych chipów. Takie rozwiązanie posiada następujące zalety:
• Umożliwia stworzenie kompletnego systemu wydawania kart z różnych komponentów, odpowiadających specyficznym wymaganiom klienta.
• Minimalne modyfikacje pozwolą w przyszłości obsługiwać nowe programy kartowe.
• Pojedynczy system personalizacji jest platformą spełniającą wymagania wszystkich aktualnych i przyszłych produktów kart z mikroprocesorem.
• Ponieważ UbiQPersoMaster™ może być skonfigurowany do współpracy z wieloma typami urządzeń do personalizacji oraz modułami HSM, może obsługiwać zarówno pilotażową jak i wielkonakładową personalizację kart bez konieczności modyfikacji aplikacji, czyli bez dodatkowych kosztów.

UbiQPersoMaster™ to podlegający łatwej rozbudowie zestaw aplikacji odpowiadających za poszczególne etapy procesu personalizacji kart z mikroprocesorem: Card Configuration Planning and Management, Data Preparation, Key Management oraz Card Issuance. Architektura pakietu pozwala na współpracę z dowolnym typem kart typu "smart" o różnych zastosowaniach, a także z urządzeniami do personalizacji różnych producentów. W pełni odpowiada standardom Global Platform™ oraz Custom Payment Service (CPS).

 

W skład pakietu UbiQPersoMaster™ wchodzą następujące aplikacje:

UbiQDataPrep™ wykorzystuje wysoce wydajne moduły HSM, charakteryzujące się niskimi kosztami użytkowania i wysoką jakością poziomu zabezpieczeń. Taka kombinacja oprogramowania i sprzętu zapewnia efektywność kosztów procesów przygotowywania personalizacji, zarówno przy niskim, jak i bardzo wysokim wolumenie produkcji. Pakiet obsługuje generowanie ALU dla kart MULTOS, GlobalPlatform CPS, EMV-CPS, P3 oraz inne procesy wstępne personalizacji.

UbiQKeyMaster™ jest uniwersalną aplikacją zarządzającą kluczami bezpieczeństwa, która może być akonfigurowanan do obsługi zarówno aktualnych, jak i wszelkich przyszłych produktów kartowych, bez konieczności dokonywania zmian w nich lub w posiadanych modułach HSM. Aplikacja ta umożliwia generowanie, imortowanie i eksportowanie certyfikatów Visa/MasterCard/JCB oraz kluczy szyfrujących DES i RSA.

UbiQCardIssue™ jest jedynym programem obsługującym procesy personalizacji współpracującym z urządzeniami wielu producentów np. DataCard, NBS, Mühlbauer, CIM, Eltron i in. Ponadto wśród wspieranych systemów operacyjnych chipów są Open Platform, MULTOS i systemy natywne.

 

Pakiet UbiQPersoMaster™ może zostać rozszerzony o następujące moduły dodatkowe:

UbiQCardPlan™ jest programem oferującym szerokie możliwości konfiguracji wielu dodatkowych elementów w procesie pesonalizacji. Znakomicie wspomaga on zarządzanie bibliotekami konfiguracji poszczególnych produktów kartowych oraz utworzonymi profilami platform i aplikacji. Ponadto, konfiguruje wielofunkcyjne karty mikroprocesorowe, usuwa ewentualne konflikty oraz zajmuje się zarządzaniem i kontrolą wielu wersji tych samych konfiguracji kart lub produktów kartowych.

UbiQDataPrep™ API przeznaczony jest do integracji z aplikacjami i systemami innych firm. Zawiera on wszystkie funkcje przygotowania kluczowych danych, wykorzystywanych do generowania plików produkcyjnych MULTOS, GlobalPlatform CPS, EMV-CPS, P3, jak również własnych kart mikroprocesorowych. Moduł został zaprojektowany w sposób umożliwiający bezproblemową integrację zarówno z aktualnym systemem klienta, jak i najbardziej zaawansowanymi systemami CMS (Card Management System).

UbiQScheduler™ to moduł zapewniający automatyzację procesów konwersji i przygotowywania danych. Umożliwia on zaprogramowanie wykonywania wielu zadań jednocześnie lub w określonej kolejności o konkretnej porze dnia. Moduł ten wykorzystuje w działaniu dwie inne aplikacje: Data Conversion i DataPrep.

UbiQPKGen™ jest generatorem par kluczy szyfrujących RSA umożliwiający szybkie i efektywne pod względem kosztów generowanie dużych ilości par kluczy dla aplikacji EMV oraz systemów Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).

UbiQException Manager™ to zaawansowane narzędzie do śledzenia i analizowania poprawności rezultatów procesu personalizacji kart elektronicznych. Moduł umożliwia tworzenie i przeglądanie trendów i statystyk błędów w odniesieniu do poszczególnych konfiguracji kart, wydawców, maszyn itp.