Jesteś tutaj

EMV Remote / Distributed / Branch Instant Card Issuance

Zdalna emisja kart EMV jest jednym z najbardziej wymagających typów implementacji produktów kartowych. Związana jest ona z niezliczoną ilością zagadnień wymagających wprowadzenia określonych procedur oraz ściśle ukierunkowanych, zintegrowanych rozwiązań w dziedzinach bezpieczeństwa, poufności, zarządzania hasłami, lokalnego i zdalnego zarządzania kartami, centralizacji i kontroli działań. Wszystkie te składniki wymagają ścisłego i płynnego zintegrowania z systemami zarządzania klienta. Całość musi działać w systemie instytucji finansowej, jej oddziałów oraz klientów. System zdalnej emisji powinien efektywnie wspomagać i optymalizować istniejące procesy sprzedaży i komunikacji z klientami.

Ponadto, tak szeroki zakres obejmowanych zagadnień wymaga zastosowania systemu o dużej elastyczności, umożliwiającego sprawną komunikację między wszystkimi użytkownikami, bez względu na różnice między nimi. Niektórzy mogą dysponować szybkim, a inni sporo wolniejszym połączeniem sieciowym; jeszcze inni mogą łączyć się tylko o konkretnych porach dnia. Dla wszystkich tych użytkowników system musi tworzyć jednolitą platformę, na której pracować będą aplikacje: Data Preparation, Key Management i Card Issue.

Większość systemów zdalnej emisji kart posiada luki, które zostały wyeliminowane wraz z pojawieniem się Xpressi™ opracowanego przez UbiQ Inc. To kompleksowe rozwiązanie software'owe dzięki swojej elastyczności oraz szerokim możliwościom konfiguracji umożliwia pojedynczemu systemowi zarządzanie personalizacją w instytucjach o różnych topologiach. Szerokie możliwości integracji z istniejącymi w instytucji procedurami zarządzania zaspokoją potrzeby zarówno samej instytucji, jak i jej oddziałów oraz klientów.

Xpressi™ obsługuje zarówno systemy personalizacji kontrolowane lokalnie, jak i centralnie, i może to robić jednocześnie w obrębie jednej instytucji emisyjnej! Ponadto, współpracuje ze wszystkimi systemami operacyjnymi i aplikacjami do obsługi kart stykowych i bezstykowych.

Dzięki Xpressi™ zdalna emisja kart EMV jest tańsza i łatwiejsza. Jeden system może obsługiwać wiele różnych konfiguracji kart EMV, mikroprocesorów, a nawet różne typy drukarek. Xpressi™ pozwala na łatwą rozbudowę istniejących systemów personalizacji w dowolnym momencie, nie ograniczając wydawcy do jednego typu kart czy drukarek.

System zdalnej emisji kart Xpressi™ jest aktualnie najbardziej wszechstronną implementacją oprogramowania EMV na rynku. Może funkcjonować w najróżniejszych topologiach oraz w różnych konfiguracjach, co umożliwia instytucjom finansowym świadczyć usługi lokalnie przy zachowaniu scentralizowanej kontroli.
Opierając się na tej samej infrastrukturze, klienci mogą wdrażać rozwiązania emisji kart EMV w miarę rosnących potrzeb lokalnego rynku. Pozwala to nie tylko na pełną integrację z istniejącym systemem sprzedaży, ale także umożliwia dużym i średnim instytucjom finansowym implementację infrastruktury zarządzającej EMV umożliwiającej centralne raportowanie, zarządzanie i nadzór, których wymagają światowe instytucje regulujące rynek kart płatniczych.

Przy tworzeniu Xpressi™ inżynierowie UbiQ uwzględnili aktualne potrzeby rynku EMV. Każda instytucja finansowa na świecie - wraz z oddziałami - ma inne potrzeby i różne metody obsługi klienta. Rozwiązanie do zdalnej emisji kart stworzone przez UbiQ zaspokaja indywidualne wymagania tych instytucji.