Jesteś tutaj

Oprogramowanie

Xpressi TSM - NFC płatności mobilne

   Oprogramowanie Xpressi TSM to kompleksowe rozwiązanie software'owe, służące do zdalnej personalizacji urządzeń mobilnych, które docelowo mogą być wykorzystywane do wykonywania bezstykowych płatności w punktach sprzedaży. Podstawową cechą Xpressi TSM jest jego uniwersalność: personalizacji podlegać może telefon (secure element umieszczony w telefonie), karta SIM lub karta microSD. Personalizacja może się odbywać w technologii Over The Air (zaangażowany operator telefonii komórkowej) i Over The Internet.

EMV Remote / Branch Instant Card Issuance

  Oprogramowanie Xpressi to kompleksowe rozwiązanie software'owe, które dzięki swojej elastyczności oraz szerokim możliwościom konfiguracji umożliwia pojedynczemu systemowi zarządzanie personalizacją w instytucjach o różnych topologiach. Szerokie możliwości integracji z istniejącymi w instytucji procedurami zarządzania zaspokoją potrzeby zarówno samej instytucji, jak i jej oddziałów oraz klientów.
     

UbiQ Persomaster Suite

  Pakiet oprogramowania UbiQPersoMaster™ przeznaczony jest zarówno dla dużych, jak i mniejszych wydawców kart EMV. To wyposażone w olbrzymie możliwości rozwiązanie software'owe zapewnia nowoczesną i kompletną integrację w pełni zautomatyzowanego procesu wydawania kart. Pakiet zawiera aplikacje w znaczący sposób ułatwiające procesy personalizacji kart elektronicznych jedno- i wielofunkcyjnych.