Jesteś tutaj

NFC- TSM płatności mobilne - Nowość

Xpressi™ TSM to najnowsze rozwiązanie programowe w ofercie NBS Technologies, służące do zdalnej personalizacji urządzeń mobilnych (np. telefonów), które docelowo mogą być wykorzystywane do wykonywania bezstykowych płatności w punktach sprzedaży.

Dotychczas personalizacji podlegały głównie karty plastikowe, wyposażone w nośnik danych w postaci paska magnetycznego bądź mikroprocesora. Przyzwyczailiśmy się do karty jako narzędzia płatniczego – wygodnej alternatywy dla rozliczeń gotówkowych.

Przyzwyczailiśmy się również do procedur związanych z wnioskowaniem, wydaniem, dostarczeniem czy w końcu używaniem karty płatnicznej.

Z czasem rozwój technologiczny kart plastikowych oraz modernizacja infrastruktury pośredniczącej w akceptacji płatności bezgotówkowych  przyczyniły się do pojawienia się nowego sposobu wykorzystywania karty – bezgotówkowej płatności bezstykowej.

Nie ma potrzeby wyjmowania karty z portfela i wkładania jej do czytnika – wystarczy zbliżenie.

Rozwój telefonów komórkowych w tym funkcji jakie obecnie posiadają (m.in. przeglądarka www, aparat fotograficzny), spowodował że telefon zaraz obok kluczy do mieszkania jest najczęściej zabierana przez nas ze sobą rzeczą kiedy wychodzimy z domu.

 

Wykorzystywany od dawna w telefonach interfejs Bluetooth umożliwania komunikację z różnymi urządzeniami zewnętrznymi.

Pojawiający się w coraz większej liczbie modeli interfejs NFC umożliwia bezprzewodową komunikację m.in. z terminalami płatniczymi w punktach sprzedaży.

Skoro wychodząc z domu zabraliśmy ze sobą klucze i telefon, to dlaczego nie wykorzystać telefonu jako portfela, wykonując za jego pośrednictwem bezstykowe płatności?

Jedną z najistotniejszych cech oferowanego rozwiązania jest jego uniwersalność: personalizacji podlegać może telefon (secure element umieszczony w telefonie), karta SIM (SIM centric) lub karta microSD.

Personalizacja może się odbywać w technologii Over The Air (zaangażowany operator telefonii komórkowej) i Over The Internet.

Personalizowane mogą być różne urządzenia mobilne, działające pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.

Xpressi™ TSM to rozwinięcie systemu zdalnej emisji kart Xpressi™ który jest aktualnie najbardziej wszechstronną implementacją oprogramowania EMV wspomagającego personalizację mikroprocesorów dla celów płatniczych na rynku.

Głównym elementem rozwiązania pozostaje Xpressi Server, który stanowi pewnego rodzaju interfejs pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

TSM-connection

 

 

Współpraca z poszczególnymi operatorami sieci komórkowych (jeżeli wymagana) oraz z poszczególnymi instytucjami finansowymi, może wymagać sworzenia dalszych, szczegółowych interfejsów realizujących odpowiednie połączenia.

Wreszcie umożliwienie zapisu aplikacji płatnicznej w określnym urządzeniu mobilnym oraz nadanie jej cech indywidualnych dla danego użytkownika (personalizacja) to wykorzystanie przygotowanych skryptów, bibliotek, danych i kanału komunikacji (SMS, HTTPS, NDEF messages itd.).

Jeżeli za pośrednictwem jednego systemu Xpressi™ TSM personalizowane są instrumenty płatnicze różnych instytucji finansowych – banków, dane w systemi są odpowiednio od siebie odseparowane, zapewniając pełne bezpieczeństwo ich przechowywania i przetwarzania.

Płatności mobilne staną się prawdopodobnie w najbliższym czasie najdynamiczniej rozwijającą się częścią rynku instrumentów płatniczych.

Ponieważ będzie to niewątpliwie najprostsza forma płatności z punktu widzenia klienta, może stać się też najatrakcyjniejsza z punktu widzenia emitenta danego instrumentu płatniczego.